Brecwast Busnes Llechi Cymru 24.5.2018

Cofnodwyd: Dydd Gwener 25 Mai 2018

Fel rhan o Wythnos Fusnes Gwynedd 2018 fe drefnwyd digwyddiad arbennig gan Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru yn yr Adventure Terminal yn Chwarel Penrhyn.  Fe gychwynnodd y digwyddiad gyda phaned a chacen, a golygfeydd anhygoel o’r balconi Galeri yn edrych dros chwarel hanesyddol Chwarel Penrhyn.

Roedd amrediad o siaradwyr ar gael i ddweud wrthym ar yr enwebiad Safle Treftadaeth y Byd, pwysigrwydd Dyffryn Ogwen yn hanes diwydiant y llechi, buddion economaidd statws Safle Treftadaeth y Byd, trosolwg o gynllun newydd sbon Benthyciadau Canol Tref Bethesda, hanes byr Zip World a chrynodeb gwych o holl waith Partneriaeth Ogwen yn y dyffryn… rhaglen brysur iawn!

Roland yn cyflwyno

Roedd ITV Wales yno yn ffilmio ar gyfer eitem ar yr enwebiad Safle Treftadaeth y Byd, ac ar ôl cyfweliadau sydyn, roedd hi’n amser i ni rannu’r grŵp yn ddau i fynd ar y teithiau.  Fe deithiodd y grŵp cyntaf draw i bencadlys Welsh Slate er mwyn ymgymryd â thaith tu ôl i’r llenni o’r chwarel weithredol a’r gweithdai er mwyn gweld y broses o echdynnu, trin a phrosesu’r llechi.  Roeddem ni fel rhan o’r ail grŵp yn cael mynd ar daith i ben y chwarel yn y tryc Quarry Explorer newydd gan Zip World, gyda sylwebaeth wych gan ein tywysydd ‘Spud’, unwaith roeddem wedi cyrraedd top y chwarel fe welsom y bobl ddewr oedd yn mentro i lawr ar y gwifrennau sip, yn ogystal â gweld golygfeydd anhygoel o’r dirwedd llechi, y mynyddoedd a’r dyffrynnoedd, ac yr holl ffordd ar draws i Gastell Penrhyn a Phort Penrhyn.

Y olygfa + truck

Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn!

 Eifion

Sylwadau
Ychwanegu Sylwadau