Digwyddiad Gwybodaeth Llechi Cymru 14.2.18

Cofnodwyd: Dydd Mawrth 3 Ebrill 2018

Roedd cyfle i alw mewn i Reilffordd Talyllyn rhwng 3:30yp - 5:00yp i ofyn cwestiynau i swyddogion Cyngor Gwynedd sydd yn ymwneud â chais Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru. Roedd Andy Rowland o Biosffer Dyfi hefyd yno yn ceisio codi ymwybyddiaeth o Biosffer Dyfi.

Y 'set up'

Fe gychwynnodd y cyflwyniadau am 5:30 gyda Stuart Williams, Rheolwr Cyffredinol Rheilffordd Talyllyn yn agor y digwyddiad gan groesawu’r mynychwyr; Roland Evans, Uwch Reolwr Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd oedd yn cyflwyno gyntaf gan drafod cais Safle Treftadaeth y Byd; Dr Dafydd Gwyn yn trafod beth sy’n arbenning am yr ardal o ran diwydiant y llechi; Stuart Williams, Rheolwr Rheilffordd Talyllyn yn trafod y buddion economaidd i fusnesau yr ardal ac Andy Rowland o Biosffer Dyfi yn trafod ei waith a pwysigrwydd y statws UNESCO i’r ardal.

Y Tren (2)

Sylwadau
Ychwanegu Sylwadau