Ymweld â Rheilffordd Talyllyn, Chwarel Bryneglwys ac Abergynolwyn.

Cofnodwyd: Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Fel rhan o fy mhrofiad gwaith, gyda Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, aethom i ymweld a chwarel Bryneglwys, Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn gan ei fod yn un o saith ardal byddain cael ei gynnwys yn enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru.

Rheilffordd Talyllyn EE

Mae golygfeydd godidog i’w gweld o’r chwarel, gyda nifer o dwmpathau o lechi wedi cael eu gadael ar ôl, gan mai dim ond canran isel iawn o graig oedd digon da i’w defnyddio, yn ogystal â haenau’r chwarel. Mae hoel diwydiant yn dal i’w weld yno. Yn yr amgueddfa yn y stesion trên roedd nifer o hen fodelau i’w gweld, gyda’r amgueddfa yn ogystal â’r trên yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr.

Chwarel Bryneglwys 4 EE

Un model amlwg oedd y ‘Car Gwyllt’. Ei bwrpas oedd i gario llechi’n ôl a mlaen at y trên, ond byddai hefyd yn cael ei ddefnyddio er mwyn creu taith y gweithwyr adref o’r chwarel yn gynt ac yn fwy rhwydd. Mae’n amlwg fod gwerth mewn cadw’r ardaloedd hyn dan statws arbennig, oherwydd yr hanes sydd tu ôl iddyn nhw.

Sylwadau
Ychwanegu Sylwadau