Darganfod Mwy

Mae cymaint i’w ddysgu a’i ddarganfod am ardal Llechi Cymru, yr enwebiad Safle Treftadaeth y Byd, diwydiant y gorffennol ac heddiw a’n cymunedau unigryw.  Dilynnwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth diweddaraf, a defnyddiwch #mwynallechi i rannu eich straeon â ni!

Pam ddim crwydro’r ardal yn defnyddio un o’r teithiau niferus sydd yn ymgorffori tirwedd, chwareli a chymunedau llechi Gogledd Cymru?

Pam ddim mynychu un o’n digwyddiadau rhannu gwybodaeth i ddarganfod mwy, siarad â’r tîm a rhannu eich syniadau â ni?

Mae enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru amdanoch chi; fel trigolion, busnesau ac ymwelwyr y lle anhygoel yma…felly pam ddim bod yn rhan ohono.