Eich Straeon

Mae pobl wedi bod yn ganolog i dirwedd llechi Gogledd Cymru ers y cychwyn, mae’r sgiliau a thechnegau datblygwyd yr holl flynyddoedd yn ôl yn parhau hyd heddiw, ochr yn ochr â defnydd arloesol ac anarferol i’r graig.  Mae dylanwad diwylliannol a chymdeithasol diwydiant y llechi ar yr ardal wedi bod, ac yn parhau yn arwyddocaol hyd heddiw… hanesion am y Caban, Eisteddfodau a gemau Pêl Droed o pan roedd y diwydiant ar ei anterth yn taro cloch gyda’r cymunedau lleol, ac yn wir mae nifer o draddodiadau yn parhau hyd heddiw.

Dysgwch mwy am bobl y llechi sydd yn rhan o bob agwedd o'r diwydiant… fe fyddwch wedi eich synnu i ddarganfod yr amrywiaeth a sgôp o bethau mae pobl yn gwneud hefo llechi!

Rydym yn gweithio i ysbrydoli pobl ifanc i gymryd rhan yn eu treftadaeth trwy
gweithgareddau amrywiol, gadewch i ni wybod os oes ganddo’ch chi unrhyw
syniadau!