Cynllun Rheoli

Fel rhan o ddatblygu Tirwedd Llechi Safle Treftadaeth y Byd Gogledd-orllewin Cymru, rhaid datblygu Cynllun Rheoli er mwyn nodi sut y byddwn yn rheoli newid yn dilyn dynodiad Safle Treftadaeth y Byd.

Ymgynghorwyd â'r Cynllun Rheoli Drafft ar gyfer Safle Treftadaeth y Byd dros Haf 2019 ac mae canlyniadau'r ymgynghoriad llawn i'w gweld yma.

ymatebion-cynll_42935156