Partneriaid y Prosiect

Newid Roland yn cyflwyno (c)cyngorgwynedd

Cadw                                                                                                                 
Llywodraeth Cymru
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Cardiff                                                                                                                
CF15 7QQ
Ffôn:01443 336000                                                                                                                                                                                           
Ebost: cadw@wales.gsi.gov.wales
Gwefan: http://cadw.gov.wales

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd                                                                      
Craig Beuno
Ffordd y Garth
Bangor
Gwynedd
LL57 2RT
Ffôn:01248 352535
Ebost: gat@heneb.co.uk
Gwefan: http://www.heneb.co.uk

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 
Ffordd Penglais
Aberystwyth 
SY23 3BU
Ffôn: 01970 621200
Ebost: chc.cymru@cbhc.gov.uk
Gwefan: https://rcahmw.gov.uk

Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, 
Penrhyndeudraeth, 
Gwynedd
LL48 6LF
Ffôn: 01766 770274
Ebost: parc@eryri-npa.gov.uk
Gwefan: http://www.eryri-npa.gov.uk/

Amueddfa Lechi Cymru
Llanberis,
Caernarfon 
LL55 4TY
Ffôn: 02920 573700
Ebost: slate@museumwales.ac.uk
Gwefan: https://museum.wales/slate

Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Swyddfa Rhanbarthol Cymru
Priest House
Tredegar House
Newport
South Wales
NP10 8YW
Ffôn: 01633 811659
Ebost: wa.customerenquiries@nationaltrust.org.uk
Gwefan: www.nationaltrust.org.uk

 A holl gymunedau, busnesau ac unigolion yr ardal.