Pobl Ifanc

young ambassador

Mae’n bwysig bod ein pobl ifanc yn cymryd diddordeb yn eu cynefin a’u hanes cyfoethog ac yn falch o’u treftadaeth unigryw yma yng Ngwynedd. Trwy gydweithio gyda Gwasanaeth Archifau i Ysgolion a nifer o ysgolion cynradd ar draws y sir mae ein disgyblion ifanc wedi cael cyfle i greu gwaith celf trawiadol dan arweiniad artistiaid dawnus wedi ei ysbrydoli gan y dirwedd llechi. 

Primary School Work

 

Mae ein prosiect llysgenhadon ifanc LleCHI (uwchradd) wedi dod a phobl ifanc ardaloedd y Llechi at eu gilydd, a thrwy gyfres o weithdai, ymweliadau a digwyddiadau wedi eu hyfforddi a’u harfogi i wella eu dealltwriaeth am eu treftadaeth a’u diwylliant. Mae’r bobl ifanc yma o ysgolion uwchradd y sir wedi cael cyfleon o ysgrifennu blogs a dylunio logo i ymweld â’r ceudyllau dan do yn Llechwedd a teithio ar y wifren wib yn Zipworld Bethesda! Maent hefyd wedi cyfarfod Asesydd ICOMOS o’r cais Safle Treftadaeth y Byd, cyfrannu mewn paneli trafod, mynychu amryw o ddarlithoedd a digwyddiadau a chael cwestiynu awduron ac artistiaid sydd wedi eu hysbrydoli gan dirwedd llechi Cymru yn eu gwaith.  

Rydym yn ogystal wedi cydweithio gyda prosiectau bobl ifanc eraill megis Treftadaeth di-sylw

Ceir gipolwg o rai o brofiadau’r llysgenhadon ifanc ar ein tudalen YouTube. 

Wyddoch chi? Byddai plant a phobl ifanc yr un oed a’n Llysgenhadon Ifanc ni wedi bod yn gweithio yn y chwareli, neu yn helpu ar yr aelwyd.