Adnoddau

Adnoddau
Murlun diweddaraf Dyffryn Nantlle yn cyfleu hanes adeilad Yr Orsaf o 1852 ymlaen

Mae’r statws Safle Treftadaeth y Byd yn cael ei ddefnyddio i adfywio a grymuso cymunedau llechi Gwynedd; rydym yn hyderus y bydd yn sbardun ar gyfer cyflogaeth, sgiliau, cyrchfannau gwell a gweithredu cymunedol.

Cynllun Rheoli

Dogfen Enwebiad - Fe fydd copi o’r ddogfen enwebiad yn cael ei uwch lwytho yn fuan.

Dehongli yw’r ddolen gyswllt rhwng ymwelwyr a treftadaeth.  Mae’n helpu i ysbrydoli pobl (ymwelwyr a thrigolion lleol), rhoi gwybodaeth iddynt a’u cysylltu â safleoedd gan ddod a straeon o’r gorffennol yn fyw.

Strategaeth Ddehongli – Strategaeth gynhwysfawr yn edrych ar bynciau a themâu gellir eu hadrodd, gan gynnwys negeseuon a straeon allweddol.

Canllaw Marchnata – Pecyn cymorth syml sy’n rhoi cyngor ac adnoddau i bartneriaid a busnesau lleol ei defnyddio. 

Cyfrif Youtube – Gweler gasgliad o fideos i’ch defnydd yma.   

Canllaw Brand

Mae'r llwybr cerdded 83 milltir hwn yn mynd â chi ar daith yn ôl i amser pan oedd Eryri yn ganolbwynt i'r diwydiant llechi  www.snowdoniaslatetrail.org